ProCert beheert het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP). Consumenten, verzekeraars en ketenpartners verlangen dat pedicures hun kennis en vaardigheden bijhouden door het volgen van bij- en nascholingen. In het KRP register staan de pedicures vermeld die gediplomeerd zijn, eventueel een specialisatie hebben en aantoonbaar aan bij- en nascholing voldoen.

Domeinen

Bij ProCert staat het stimuleren en borgen van kwaliteitsverbetering en het inzichtelijk maken van de kwaliteit binnen de pedicurebranche centraal.
Binnen het kwaliteitsregister wordt per 1 januari 2021 onderscheid gemaakt tussen vier kwaliteitsdomeinen waarop geregistreerde pedicures zich aantoonbaar moeten ontwikkelen. Dit zijn:

  • voetzorg
  • omgevingsbewust handelen (verbetering, veiligheid, gezondheid, milieu etc.)
  • reflectie (ontwikkeling en groei)
  • ondernemerschap

De nieuwe accreditatieperiode loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2023. In deze periode geldt een minimum aantal te behalen punten van 24 voor een medisch pedicure, voor de pedicure DV/RV en voor de pedicure DV of RV. Dit komt neer op zo’n 8 studie uren per jaar.

In het schema hieronder is te zien in welke domeinen verplicht punten moeten worden behaald.