Klachtenreglement

Wij doen onze uiterste best om voor onze cursisten een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Mocht er toch een klacht ontstaan, dan kunt u gebruik maken van dit klachtenformulier. Indien wij een klacht ontvangen, nemen wij deze zeer serieus. Wij zien dit als een advies voor de verbetering van onze producten en diensten, zodat we deze klacht in de toekomst kunnen voorkomen.